BETTER DRAGON

“Be better” crew did its first wave on the river Váh in may 2010, after that we started to organize our first trainings. There are still
a lot of new people at the amateur level joining our trainings. Some of them just want to try how to paddle on the dragon boat.
This year we organize a race of small dragon boats, which will be held on August 26, 2017.

SMALL DRAGON BOAT FESTIVAL

Buď lepší (Be better) – small Dragon Boat Festival,
Trenčín, August 26 , 2017

PLACE: Beach (Ostrov, Zamarovce /Trenčín )
ORGANIZER : Buď lepší, o.z. a PROMOLINE event agency. The race is held under the auspices of TSK.
ENTRY FEE: Categories: FUN, HOBBY, WOMEN – 100, – €.
Category: BUSSINESS – 120, – €.

Bank Account: SK3311000000002944028480

The closing day for applications is August 22, 2017 or until the capacity is full.

Preliminary schedule of the race is:

Friday/August 25, 2017
17:00 – 19:30

 
For registrated teams there is a possibility of training race (30 min) which will be held on the same place as the race.In a case of interest you can write your race time to the application form.

Saturday/August 26, 2017
8:40
9:15
12:00
13:00
14:00
18:00
20:00

 
Meeting of captains Hobby – Bussines, Women
Starts 200m and 500m race (categories Hobby and Bussines. Women)
Meeting of captains Sport – FUN
Results of the competition
Starts 200m and 500m race (categorie Sport – Fun)
Results of the competition and start Dragons party
The music band Johny and Mark, Dj Luco

pdf-512

The organizer reserves the right to change time of the schedule.

Competition rules:

According to  the international rules of dragon race. Rules will be explained to captains at the meeting.

Categories: Dragon boats with the capacity of 10 persons

Make your own team with 8 to 10 paddlers and 1 drummer.
The organizer provides dragon boats and a steerer.

Categories – Business and Hobby: there must be at least 2 women who are paddling

Categories – Fun and Sport: there must be at least 2 women who are paddling

Category – Women: in case of registrated at least 3 women crew, they will compete its own race

Registration

Podmienky akcie

PROMOLINE PLUS, s. r. o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656

PODUJATIE: Small Dragon Boat Festival 24. -25. 8. 2018 (ďalej len „Podujatie”)

Online registráciou tohto Vyhlásenia výslovne potvrdzujem, že som si prečítal nasledovné dokumenty:
a) Súťažné pravidlá Podujatia a pokyny organizátora,
b) Pravidlá pre Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a
c) Pravidlá pre bezpečnosť,
pričom tieto dokumenty sú voľne prístupne na www.dragonfestival.sk a zároveň budú k nahliadnutiu aj v mieste Podujatia, počas celého jeho trvania a zaväzujem sa tieto dokumenty dodržiavať počas celého Podujatia.
Zároveň svojim podpisom na tomto vyhlásení udeľujem organizátorovi pretekov PROMOLINE PLUS s.r.o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656 (ďalej len “Organizátor”) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa §11 zák. č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a fotografických snímok a audiovizuálnych záznamov mojej osoby vyhotovených Organizátorom počas konania Podujatia a to za účelom spracovania údajov pre prihlasovanie a registráciu účasti na Podujatí, spracovania štartovacej listiny Podujatia, spracovania výsledkovej listiny Podujatia a pre marketingové a spravodajské účely týkajúce sa tohto a ďalších ročníkov Podujatia (spracovanie a šírenie v obrazových, printových, zvukovoobrazových komunikačných kanáloch: TV, rozhlas, facebook, youtube a pod.). Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Som si vedomý, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Organizátorovi ako aj skutočnosti, že môžem využiť svoje ďalšie práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlasujem, že sa Podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť a v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudeme u Organizátora uplatňovať.
Ďalej vyhlasujem, že som čítal toto vyhlásenie, obsah mi je jasný a rozumiem všetkému, čo je v ňom uvedené, na znak čoho ho dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu) a udeľujem súhlas aj s ohľadom na osoby, ktorých som zákonným zástupcom. Všetky údaje som uviedol pravdivo a nič som nezatajil.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil z ochranou osobných údajov.

Podmienky akcie

PROMOLINE PLUS, s. r. o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656

PODUJATIE: Small Dragon Boat Festival 24. -25. 8. 2018 (ďalej len „Podujatie”)

Online registráciou tohto Vyhlásenia výslovne potvrdzujem, že som si prečítal nasledovné dokumenty:
a) Súťažné pravidlá Podujatia a pokyny organizátora,
b) Pravidlá pre Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a
c) Pravidlá pre bezpečnosť,
pričom tieto dokumenty sú voľne prístupne na www.dragonfestival.sk a zároveň budú k nahliadnutiu aj v mieste Podujatia, počas celého jeho trvania a zaväzujem sa tieto dokumenty dodržiavať počas celého Podujatia.
Zároveň svojim podpisom na tomto vyhlásení udeľujem organizátorovi pretekov PROMOLINE PLUS s.r.o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656 (ďalej len “Organizátor”) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa §11 zák. č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a fotografických snímok a audiovizuálnych záznamov mojej osoby vyhotovených Organizátorom počas konania Podujatia a to za účelom spracovania údajov pre prihlasovanie a registráciu účasti na Podujatí, spracovania štartovacej listiny Podujatia, spracovania výsledkovej listiny Podujatia a pre marketingové a spravodajské účely týkajúce sa tohto a ďalších ročníkov Podujatia (spracovanie a šírenie v obrazových, printových, zvukovoobrazových komunikačných kanáloch: TV, rozhlas, facebook, youtube a pod.). Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Som si vedomý, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Organizátorovi ako aj skutočnosti, že môžem využiť svoje ďalšie práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlasujem, že sa Podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť a v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudeme u Organizátora uplatňovať.
Ďalej vyhlasujem, že som čítal toto vyhlásenie, obsah mi je jasný a rozumiem všetkému, čo je v ňom uvedené, na znak čoho ho dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu) a udeľujem súhlas aj s ohľadom na osoby, ktorých som zákonným zástupcom. Všetky údaje som uviedol pravdivo a nič som nezatajil.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil z ochranou osobných údajov.

Firmy a Hobby

1.V.R.M , s.r.o
2.Seoyon E-Hwa
3.Adient Slovakia s.r.o.
4.SaarGummi Slovakia
5.Mobidik
6.Technodat 1. (CZ)
7.Technodat 2. (CZ)
8.Motor-Car Trenčín s.r.o

Fun - Sport

1.Volkswagen Slovakia Dragons
2.Buď lepší
3.Fresh Dragons (CZ)
4.Pekný Trenčín
5.Vienna Police Dragons (AT)
6.Mníchová Lehota
7. X – TEAM (CZ)
8.Dračia Légia
9.Nostradamus
10.Gemmex
11.Hokejky – Dukla TN
12.  What Next?
13. Dračia Légia 2012 (A)
14. Raba DBC U18 (HU)
15. Dračia Légia 2012 (B)
16. Lizard Team

ženy

1.Dračia Légia 2012 – ženy
2.Buď lepšia
3.Zumba Dračice (CZ)
4.Mnichová Lehota – ženy

Organizations

Partners

Contacts

Don’t hesitate to contact us in case of any questions or improvements.

Buď Lepší o.z.

Kubranská cesta 184/263,
911 01 Trenčín
IČO: 42 151 619

Contacts

lobo@budlepsi.sk
0905 911 890